Spring til indhold

Henrik Fosgerau

Forårsopvisning MOT G&U

MOT-Multi søndag d. 23.3.2014 kl. 12.30 Program: 12.30 Indmarch 12.45 Minispring MOT 13.00 Puslinge STIF 13.10 Puslinge MOT 13.20 Unge piger, der er blevet lidt

Læs mere

Generalforsamling, Friskolen

Generalforsamling i Den selvejende institution Mejls-Orten-Tinghøj Friskole afholdes torsdag den 3. april 2014 kl. 19:00 i Aulaen på friskolen. Dagsorden iflg. vedtægterne 1. Valg af dirigent

Læs mere

Demoskilt i Mejls

Borgerforeningen har opstillet et demo skilt giv evt. din mening tilkende ved at kontakte en af bestyrelsemedlemmerne.

Læs mere

Post Danmark Rundt til MOT

Post Danmark Rundt kører igennem MOT Området Onsdag d. 31 Juli mellem kl. ca. 15.15 – 16.00. Rytterne starter i Silkeborg og når de kører

Læs mere

Vinbonden fra Tinghøj

Tommy Jessen i Tinghøj har udlagt et stykke jord til dyrkning af vinstokke. Han regner med at kunne fremstille 20-30 flasker rødvin om året. –

Læs mere