Spring til indhold

MOT Borgerforening

MOT Borgerforening arbejder på

  • at være med til at virke for områdets udvikling, forskønnelse og varetage områdets og borgernes interesser, herunder lokalområdets interesser i forhold til statslige, regionale og kommunale myndigheder. (MOT Borgerforenings formålsparagraf).
  • at varetage driften af legepladser/samlingssteder i MOT. Vores legepladser skal jo gerne være attraktive og sikre at færdes på, så det kræver løbende opsyn og eftersyn.
  • at der hvert år arrangeres fastelavnsfest med ca. 100 deltagere og gøre det til en festlig oplevelse for såvel børn som de voksne.
  • at arrangere Skt. Hansbål. Det går på tur mellem de 3 byer, hvor der afholdes Skt. Hans. Der startes ofte med fælles grill-hygge inden bålet tændes.
  • at sørge for der er juleudsmykning i de 3 byer.
  • at tage ansvaret for vi har en opdateret hjertestarter i Tinghøj. Hjertestarter er tilgængelig 24/7 og kan findes på Trygfondens hjertestarter-app.
  • at nye tilflyttere til vores dejlige område får en velkomstmappe med oplysninger om alle de forskellige muligheder og tilbud, der er i MOT-området.
  • at vi har en meget informativ og opdateret hjemmeside mot-info.dk og en meget benyttet Facebook-side. Ligeledes er det også MOT Borgerforening, der står bag SMS-service, hvor man kan blive påmindet om diverse ting. Det er gratis at være tilmeldt.
  • i samarbejde med udviklingsrådets lokale repræsentanter at udlodde midler til borgerinddragende aktiviteter til gavn for alle borgere i MOT-området.
Bestyrelsen

Nuværende bestyrelse:
Uffe Ølgaard Bloch, Formand, tlf. 23 37 92 99
Joachim Aahave Tousig, Kasserer, tlf. 28 72 02 47
Nikolaj Vinther, Webmaster, referent, tlf. 22 76 68 56
Bruno Frisgaard Schmidt, tlf. 22 74 52 37
Sannah Knudsen, tlf. 21 90 22 28
Gry Helth, tlf. 20 64 46 78
Foreningens email: motborgerforening@gmail.com

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI