Spring til indhold

SMS service

Samvær – Grill – Hygge – Leg – Foreningsinfo

I vores dagligdag har vi alle travlt, og det har længe været et ønske at kunne mødes impulsivt til fælles hygge – eks. Legepladsen i Orten, Tinghøj eller Engen i Mejls *).

Derfor tilbyder Borgerforeningen en SMS-tjeneste. Du kan til- og afmelde dig ved at sende en mail til kontakt@mot-info.dk med Navn og Mobil nummer. Det er gratis at være tilmeldt.

Du kan godt tilmelde flere mobilnumre for samme familie.
Lige nu er der tilmeldt omkring 130 numre.

Det er nemt at udsende informationer eller invitere til en sammenkomst, fordi alle interesserede er tilmeldt en central SMS-liste. Alle på listen kan sende en SMS til listen og dermed få udsendt en besked til mange på én gang uden at tage stilling til, hvem der er interesseret i at få beskeden.
Både private og foreninger kan bruge tjenesten.

Det koster 50 kr. for private og 40 kr. for foreninger at udsende en SMS.  Dette er for at dække udgifterne til at udsende de mange SMSer. Foreninger der udsender SMS vil få en opkrævning fra MOT Borgerforening sidst på året, således de ikke skal sende penge, hver gang der er sendt en SMS. For private bedes man gøre som følgende:
Når du har sendt en SMS, indbetales kr. 50,- til Borgerforeningens bankkonto:

Reg. nr. 6237
Konto: 0013394075

Sådan gør du

Når du vil sende en SMS til alle familier på listen, sender du din besked til nummeret: 1919
Beskeden skrives sådan:
CPSMS MOT Besked

Eksempel på SMS:

CPSMS MOT Kom og vær med til grill og hygge på legepladsen i Tinghøj kl. 16 i dag. Vi tager kul med. Medbring selv kød mm. Mvh. Henrik.

Kort tid efter afsendelse får du en kvittering som SMS, hvor du kan se antallet af modtagere.
Når du sender en SMS til tjenesten, er din det samme som når du sender en almindelig SMS.
Men husk at afregne 50 kr. til Borgerforeningen.
Hvis du kan nøjes med en besked på 160 tegn, kan vi spare lidt på udgifterne til udsendelserne.

*) Vilkår anvendelse af  Engen i Mejls  – Man kan holde kaffepause (maks. 1,5 time) på Engen. På hverdage dog først efter kl. 17.00.  – Man skal overholde de ophængte regler for brug af Engen. – Man må ikke tænde bål eller overnatte – i så fald skal Engen lejes. Kontakt Friskolens kontor. – Man skal vise hensyn overfor evt. lejere af Engen. – Engen skal altid lejes efter gældende aftaler, når der afholdes børnefødselsdage, familiearrangementer med spisning/overnatning mv.

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI