Spring til indhold

Generalforsamling, Friskolen

Generalforsamling i Den selvejende institution Mejls-Orten-Tinghøj Friskole afholdes torsdag den 3. april 2014 kl. 19:00 i Aulaen på friskolen.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skoleleder aflægger beretning.
4. Tilsynsførende aflægger beretning.
5. Revisor Poul Thomsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering.
6. Forslag om ændring af vedtægter.
7. Indkomne forslag.
8. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Henrik Fosgerau
Torben Møller Kristensen
Bettina Junker
9. Skolekredsens valg af suppleanter.
10. Eventuelt.

Generalforsamling i Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole
afholdes torsdag, den 3. april 2014 kl. 20.30 i Aulaen på Friskolen.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Forslag om ændring af vedtægter.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er Henning Thomsen (ønsker ikke genvalg)
Poul Nielsen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af revisorer.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI