Spring til indhold

Status på sagen om Busrute 487

Der er som bekendt lagt op til, fra Varde Kommunes side, at Busrute 487, Varde – Kærup – Janderup – Orten – Tinghøj – Varde, ikke skal køre efter juni 2018. Det er vi i MOT-området bestemt ikke begejstrede for. MOT Borgerforening og det lokale udviklingsråd har henvendt sig til kommunen og forhørt sig hvad de har tænkt sig.

Følgende skrivelse er sendt til kommunen, i et håb om at beslutningen gentænkes og laves om: https://mot-info.dk/wp-content/uploads/BrevTilVardeKommune19052018.pdf

 

Vi har nu fået følgende svar fra kommunen:

På vegne af Byrådet sender jeg hermed svar på jeres henvendelse vedr. omlægningen af rute 487.

Vi har modtaget jeres henvendelse vedr. omlægningen af rute 487.

Vi er klar over, at det vil betyde væsentlige ændringer for børnene i og omkring Orten og Tinghøj, at vi ser os nødsaget til at omlægge rute 487 på baggrund af den vedtagne skolestruktur.

Rute 487 er en ren skolerute og etableret for at sikre transport af kørselsberettigede børn til og fra skole. I forbindelse med den vedtagne skolestruktur har det vist sig, at der er et behov for at ruten omlægges, og har derfor besluttet, at erstatte den store rutebil med mindre køretøjer i jeres område. Mindre køretøjer kan mere effektivt og billigere løse opgaven med at transportere de kørselsberettigede børn fra Orten og Tinghøj.

Rute 487 har haft ganske få daglige afgange som er afpasset helt og holdent efter Brorsonskolens ringetider. Det er derfor ikke den optimale løsning for børn og unge i Orten og Tinghøj når det kommer til at kunne benytte kultur- og fritidstilbud i Varde by og derfor er forvaltningen i gang med at undersøge mulighederne for alternative muligheder i forhold til løsning af den opgave.

Beboere som oplever, at trafik, oversigtsforhold og hastigheder på en bestemt strækning giver anledning til utryghed har mulighed for at kontakte vejmyndigheden således der kan vurderes på om strækningen skal erklæres trafikfarlig. Vurderingen laves i samarbejde mellem Politi og vejmyndighed. Hvis en strækning vurderes at være trafikfarlig vil det betyde, at børnene der bor på strækningen vil blive berettiget til kørsel uanset afstand til skolen. Jeg vil anbefale, at I kontakter vejmyndigheden hvis I vurderer, at der er strækninger i området som er særlig farlige at færdes på. I forhold til vejforholdene i vintermånederne har forvaltningen bedt om at vejene omkring Orten bliver opprioriteret i forhold til vintertjeneste, da der fremadrettet skal ske betjening med taxa i området.

Forvaltningen arbejder på at kunne tilbyde alternative transportmuligheder for børn og unge i området. I den mellemliggende tid vil vi anbefale at I gør brug af kommunens tilbud om flex-tur, find yderligere information om flex her: https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur

Med venlig hilsen

Økonomi og Borgerservice
www.vardekommune.dk

 

Til politikerne i Varde Kommune bliver vi nødt til at sige:

Hvis I beslutter at fjerne rute 487, udhuler I Ortens og Tinghøjs mulighed for fortsat at være oplandsbyer i vækst og trivsel. Det er ikke de sparede penge værd, som I får ud af at nedlægge rute 487.

Vi vil stærkt opfordre til, at I fastholder en rute, der går ind over Orten og Tinghøj, så Orten og Tinghøj fortsat har en stærk forbindelse ind til Varde, og så Varde investerer i sine små lokalsamfund i stedet for at fjerne forudsætninger for vækst og trivsel.

Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl, er i øvrigt fortaler for, at alle dele af kommunen hjælpes til udvikling. Det mener vi stemmer meget dårligt overens med den beslutning I er ved at træffe i forhold til rute 487.

 

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI