Spring til indhold

Skal Mejls-Orten-Tinghøj have eget fitnesscenter?

Dette er en info fra idegruppen, der blev nedsat i forbindelse med lukning af Lokal Brugsen Tinghøj.

Vi er en gruppe, der arbejder med, hvordan vi bedst kan gøre brug af de lokaler, hvor vores Lokalbrugs har haft til huse.

Vi vil gerne sikre, at huset som har en fantastisk central beliggenhed midt i Tinghøj og dermed midt i vort lokalområde, vedbliver at være et sted, som bruges aktivt og som kan være samlingspunkt for borgere i området.

Vi arbejder med en ide om at udnytte noget af det tidligere butikslokale til et fitness- og træningsrum.

Her skal der være mulighed for at motionstræne ved brug af maskiner og andre redskaber, der skal være plads til øvelser på gulv samt plads til spinningcykler, så der kan køres spinninghold.

Vi ønsker også, at stedet skal rumme lille tekøkken og siddeområde, så det er oplagt at være sociale sammen om træning og en kop kaffe.

Det vil ikke være bemandet, folk skal selv kunne lukke sig ind og ud.

Instruktører vil være til stede et kort tidsrum ugentligt, og spinninghold skal have en holdleder.

Vi er godt klar over, at oplandet ikke er stort samt, at der ikke er langt til andre træningscentre, så der er ikke tale om et stort fitnesscenter, der økonomisk kan køre sig selv.

Ideen er, at matriklen også skal bruges til bl.a. udlejning, dette kan være med til at finansiere et fitnessområde, så det er billigt at benytte for områdets borgere.

Fitness- og træningsrummet skal derfor ikke konkurrere med andre steder, der skal blot være plads til de maskiner, som flest kan lide at benytte og det, der skal til for almindelig styrke- og konditionstræning.

 

Stedet skal være et gode for området, som gør det attraktivt at bo i Mejls- Orten- Tinghøj.

Det skal være et sted, hvor vi kan møde hinanden og være aktive sammen.

 

Det skal både kunne rumme ældre borgere, der har stor gavn af, at der er et helt lokalt tilbud, samt de unge mennesker, som vi gerne vil have, der bliver ved os lidt længere;)

Således kan der her være liv både formiddag, eftermiddag og aften.

Man kunne også forestille sig, at et spinninghold havde lyst til at starte dagen sammen meget tidligt, før arbejdet kalder, mulighederne er mange..

 

Vi er klar over, at der vil være mange opgaver, som skal løses af frivillige, så som bestyrelsesarbejde, instruktører, tilsyn, rengøring og pedelarbejde. Sideløbende har vi mange andre tilbud og foreningsarbejde i lokalområdet, som vi på ingen måde ønsker at konkurrere med.

Vi er nødt til at erkende, at her er brug for ildsjæle, som tænder på ideen og ser alle de muligheder, vi har, hvis vi skal tilbyde dette gode til borgere i området.

Derfor har vi brug for jeres feedback!

Vi ønsker henvendelse fra så mange borgere som muligt ved besvarelse af følgende spørgsmål:

 Er det en god ide, der har din opbakning?

  1. Vil du selv benytte fitnessområdet og hvor ofte?
  2. Hvilket beløb er rimeligt for dig at give pr. måned for at benytte fitness?
  3. Er du interesseret i at bakke op med frivilligt arbejde?
  4. Er du interesseret i at få et kursus til instruktør?

 

Besvarelse sker på mail til kirsten@roswall.net senest d. 22. oktober

Besvarelser er ikke bindende, det bruges blot til at give os et hint ift. om det er værd at arbejde videre med.

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI