Spring til indhold

Skal Mejls Orten Tinghøj Gymnastik & Ungdomsforening bestå?

mot gu logo

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik & Ungdomsforening Torsdag den 18. juni 2015 kl. 19.00 i MOT Multi.

Der afholdes evaluering af sportsuge torsdag den 18. juni kl. 18.30 på Orten Stadion. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Dog med det forbehold af de ny-indvalgte hjælpes i gang til november af de siddende, hvor de træder ud.

På valg er:

  • Henrik Kruse – Ønsker ikke genvalg
  • Pia R. Nygaard – Ønsker ikke genvalg
  • Rune Andersen – Ønsker ikke genvalg
  • Trine Kærsbøl – Ønsker ikke genvalg

Formanden Pia R. Nygaard kan kontaktes pr. mail: piia.dk@gmail.com

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI