Spring til indhold

Referat af MOT-GU Bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. Februar 2020 i MOT-Multi, kl 18.50

Til stede: Nathasia Jensen, Bo Andersen, Nina Eriksen, Dennis Port, Dorthe Pallesen.

Referent: Dorthe Pallesen

Kl 19.00: besøg fra støtteforeningen omhandlende koordinering af opgaver til Gymnastikopvisning d. 22. marts. Program og indhold gennemgås og opgaver fordeles.

Kl 19.30: besøg af Henrik fra IFV omhandlende generalforsamling i IFV.

Kl 20.00: følgende dagsorden:

Sportsfest:

Planlægning kører – festen er lørdag d. 23. maj. Der er sportsfest torsdag-fredag-lørdag (Kr. Himmelfarts-weekenden).

Gymnastik:

Gymnastikopvisning: Vi løber Ninas noter igennem – drøfter div. punkter. Slik købes i Sig Brugs.

Vi planlægger et infomøde for interesserede til gymnastik-udvalg (dato findes m/Anni, d. 20.-23. april). Der skal nye kræfter til.

Badminton:

Intet nyt. Sæsonen slutter med udgangen af marts.

Floorball:

Opstregning i hallen. Vi drøfter det med trænerne.

Fodbold:

Intet nyt.

Svømning:

Afslutning på sæson d. 15. marts. Der afleveres armbånd efter svømning kl 17.45-18.15 i fritidscenterets hall eller i en konvolut med navn i postkassen ved Sakskærvej 30 Orten. Det opkræves et gebyr på 100 kr pr manglende afleverede armbånd.

Yoga:

Holdet torsdag aften er blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Marianne opstarter igen i foråret “Yoga-walk i naturen”.

Fitness:

Lag midler: vi har fået indstillet vores ansøgning fra LAG Fanø-Varde til erhvervsstyrelsen.

Det betyder at vi har fået tildelt fuld finansiering af Vores Fitness af følgende fonde:

DGI & DIF

LAG Fanø-Varde

SE-fonden

Udviklingsfonden, MOT borgerforening

Skads Herreds sparekasse

Instruktører er fundet (12 stk.) Uddannelse foregår d. 27.-29. marts og d. 24.-26. april. Man kan stadig nå at tilmelde sig.

Mulighed for 5 årigt rentefrit lån hos DGI og Gymdanmark

Mange frivillige har hjulpet. Foreløbigt 2 arbejdsweekender.

Vision:

Der arbejdes fortsat på det, men måden at gribe det an på, er stadig til overvejelse.

 

Evt.

Ulrikke er på eget initiativ trådt ud af bestyrelsen.

Bo har lavet et udkast til en udregning af kontingenter fremadrettet for alle hold i foreningen.

Styregruppen for udviklingsplan i Mejls-Orten-Tinghøj orienterer om borgermøder hhv. d. 24/9 og d. 22/10.

Hjemmeside:

Vi skal tage stilling til om vi ønsker et SSL certifikat. Det ønsker vi ikke pt.

Der kommer snart et nyt look på hjemmesiden.

 

Næste møde: D. 15 april kl. 19.00 i MOT-Multi.

 

 

Del på Facebook

Maj 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI