Spring til indhold

På tide med lidt nyt fra Tinghøj Brugsforening…

Brugsen er stort set tømt. Det er lykkedes os at sælge det meste af værdi – og resten er kørt på genbrugsplads og jern/metal er gjort klar til afhentning… Det lyder faktisk ikke af så meget, men det har faktisk været et større arbejde – bygningen har mange m2, og den har mange år på bagen J..

Samarbejdet med Coop og dertilhørende revisor løber frem til d. 31.12.18, hvorefter alt overgår til os selv. Revisor laver endelig årsopgørelse klar til et borgermøde ultimo januar / primo februar 2019. Vi venter med skæringsdato d. 31.12.18, fordi vi så kan køre videre med samme CVR nr. mm.

Likviditetsmæssig alt i alt har vi i omegnen af kr. 500.000,- og et gældfrit hus. Men der er jo løbende omkostninger selvom huset ikke bliver brugt så meget – og især vinteren koster, så vi har valgt allerede nu at udvide vor udlejning.
Stuen (vinduerne ud mod borde/bænke-sæt) og en del af 1. sal er fortsat udlejet til tidligere lejere. De 2 garager er nu også udlejet.
Specialkamera.dk (Netekspert.dk) har netop nu lejet det tidligere kontor og grønt/frugt afdelingen midlertidig. Her oprettes der Escape Room Varde. Dette kommer ikke til at stå i vejen for evt. anden anvendelse senere, da det foreløbig er midlertidig for at prøve det af og forhåbentlig få skabt lidt liv. Det giver os også lidt arbejdsro til at finde den helt rette anvendelse af lokalerne – evt. søgning af fonde til renovering, indretning mm.

Der er pt. nedsat underudvalg i idegruppen. Disse underudvalg arbejder videre med :

  • Opvarmningssituation (der skal ny kedel ind i huset) og visse steder er der ingen opvarmning på nuværende tidspunkt. Tanken til fyringsolie må ikke bruges efter 2019, vi er derfor allerede i gang med at vurdere på fremtidig opvarmningsform.
  • Fitness: Der afholdes møder med relevante lokale foreninger for at høre holdning. Vi har ingen intension om selv at drive et fitness lokale – det ville skulle være i en af de relevante foreninger. Der er indkommet en del positive tilbagemeldinger på spørgeskemaet.
  • Økonomi : Renovering af bygningen til følgende formål:

1 eller 2 private lejligheder til udlejning,
1 stk. erhvervsudlejning (pt. forespurgt af Netekspert.dk)
samt opbevaringsrum i forskellige størrelser til udlejning.
Så er der stadig reserveret plads til evt. fitness eller andet.
I hvilke etaper skal det laves og hvordan skal det laves..

 

Likvidationsgruppen har valgt at sponsere kr. 50.000 til nye møbler og gulv i lille salen i Forsamlingshuset. Dette var tiltrængt, så borde og stole er allerede taget i brug, og det er blevet så flot og et stort løft af den lille sal.

I får indbydelse til borgermødet så snart vi ved 100%, hvornår vi præcis får det endelige regnskab. Så skal vi have godkendt nye vedtægter og valg af bestyrelse og sidst men bestemt ikke mindst have tegnet medlemskaber..

På vegne af Idegruppen & Likvidationsgruppen bag Tinghøj Brugsforening.

 

 

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI