Spring til indhold

Nyt om Busrute 294

Forslag til justering af rute 294

(Klik på billedet for at se køreplanen)

I forbindelse med optimering af brugen af kollektiv trafik blev rute 487 omlagt og dermed opstod der et problem i Mejls-Orten-Tinghøj i forhold til kollektiv trafikbetjening. Sydtrafik blev derfor bedt om at undersøge mulighederne for at omlægge rute 294 således denne ville kunne betjene området.

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra borgerforeningerne i Mejls-Orten-Tinghøj og Horne, hvor deres ønsker til ruten blev drøftet.

Vi har nu modtaget udkast til en køreplan for ruten som betyder, at der igen vil være mulighed for kollektiv bustrafik fra Mejls-Orten-Tinghøj mod Brorsonskolen og Campus.

Ændringerne betyder, at første morgenafgang fra Ølgod station afgår 12 minutter tidligere – ankomst Tinghøj 7:06 og Orten 7:10 – herefter forbi Brorsonskolen ankomst 7:21. Hvis elever eller forældre vurderer at det er for tidligt at være på skolen kan de køre med til Varde Banegård og retur med samme bus – ankomst på skolen 7:34.

Om eftermiddagen foreslås det at tidligerelægge afgangen klokken 15:34 fra Varde Banegård således den kan nå at betjene Mejls-Orten-Tinghøj og samtidig bevare korrespondancen ved Horne skole klokken 15:57.

Når en afgang tidligerelægges er det nødvendigt også at justere øvrige afgange, og konsekvenserne heraf er oplistet her nedenfor:

 • 34 fra Varde:
  • Ny afgang 15.24;
  • korrespondance med tog fra Esbjerg, campus-eleverne og Brorson-eleverne får alle reduceret ventetiden med 10 minutter.
 • 28 fra Ølgod:
  • Ny afgang 14.18;
  • Eventuel korrespondance fra rute 282 bliver besværlig/umulig (det ser dog ikke ud som om nogen benytter muligheden i dag);
  • Ølgod- og Mejls-eleverne får reduceret ventetid med 10 minutter.
 • 34 fra Varde:
  • Ny afgang 13.24;
  • Korrespondance med tog fra Esbjerg får reduceret ventetid med 10 minutter;
  • Mejls-eleverne mister deres afgang efter ringetid 13.50 (i dag afgår 294 kl. 13.51, så den er allerede meget spinkel, hvis ikke umulig), da bussen fremover vil afgå 13.41;
  • Campus-eleverne får alle reduceret ventetiden med 10 minutter, hvilket er godt for gymnasiet, mens handelsskolen kun har 4 minutter til at nå bussen – det er ikke umuligt, men det kræver en fokuseret indsats.
 • 33 fra Ølgod:
  • Ny afgang 12.23:
  • Eventuel korrespondance fra rute 282 bliver besværlig/umulig (det ser dog ikke ud som om nogen benytter muligheden i dag);
  • Mejls-eleverne mister deres afgang efter ringetiden 13.00, da bussen fremover vil afgå 12.55.

 

Mejls Skole mister to afgange – én i hver retning ved de første to ringetider. Resten må anses for at være neutralt eller forbedringer. Ved mødet med repræsentanter fra borgerforeningerne i Mejls-Orten-Tinghøj og Horne blev mulige konsekvenser for Mejls Friskole drøftet og der var enighed om at man muligvis måtte se en eller flere af de daglige 4 hjemkørsler forsvinde. Det blev aftalt, at man ville se på mulighederne for at justere i ringetiderne for at tilpasse sig til køreplanen.

Sydtrafik vil meget gerne se yderligere på rute 294 når der foreligger valide rejsedata for en længere periode, men det kan tidligst komme på tale i forbindelse med den ”store køreplansændring” i juni 2019.

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI