Spring til indhold

Ny flot Enggarderobe i naturbørnehaven

engen_skur_førogefter

Det er med stor fornøjelse at Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave kan vise jer disse fantastiske billeder. Det må nærmest være en kopi af historien om ”Den grimme ælling”, og at dette er muligt kan vi takke SE Vækstpuljen for.

Vi har gennem længere tid syntes at den blå container bestemt ikke passede ind i den smukke natur, som danner de fysiske rammer for vores Naturbørnehave. Ligeledes blev der også brugt mange penge på at holde den opvarmet, og både tag og ydrevæge var ikke i den bedste stand længere. Derfor blev der i samarbejde med Naturbørnehaven lavet en tegning over hvordan containeren kunne beklædes, blive isoleret, og sidst men ikke mindst blev der også tilført vindfang. Dette ville koste 31.250,- kr.

I foråret søgte vi SE Vækstpuljen om midler til at føre disse planer ud i livet. I april modtog vi et dejligt brev om at vi ville modtage 31.250,- kr. fra puljen. Derfor blev dette et af de projekter som blev sat i gang på arbejdsdagen i slutningen af maj. Vi nåede langt på dagen, men desværre ikke helt færdig. Nogle forældre har brugt en del aftner på at få projektet gjort helt færdig, og nu er vi kommet helt i mål. Nu kan man komme ind og ud af Enggarderoben, uden at man lukker en masse varme ud, og ligeledes er der ikke fare for at vestenvinden kommer og smækker døren i på de små fingre.

Skulle i en dag komme forbi Engen, så gå forbi Enggardaroben og nyd hvor flot den er blevet.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til SE Vækstpuljen for deres bevilget beløb. Det har betydet at vi har haft mulighed for at gennemføre projektet. Ligeledes også en tak til de forældre som har ydet en ekstra indsats for at gøre det helt færdig.

Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave.

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI