Spring til indhold

Vindmølleprojekt Blaksmark Nord

Varde Kommune har for nogle år siden udpeget et vindmølleområde nord for Blaksmark, og selskabet Dansk Vindenergi ApS arbejder nu med planlægningen for dette projekt. Den 12/11 2015 blev der afholdt orienteringsmøde mellem dette firma og MOT Borgerforening, MOT G&U, Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave, MOT Junior- og Ungdomsklub, Tinghøj Forsamlingshus samt Hans Juul Jessen fra udviklingsrådet.

På info-mødet med repræsentanter fra ovenstående foreninger, blev det drøftet hvilke muligheder et vindmølleprojekt kan give for foreningerne, hvis projektet bliver godkendt af Varde Kommune m.fl.

Ifølge gældende regler vil projektet udløse en pulje på kr. 1.126.400 – 1.518.000 til lokale initiativer fra den såkaldte grønne ordning. Beløbet vil afhænge af, om der kommer 4 eller 5 møller op at stå, og størrelsen på vindmøllerne.  Ud over disse midler tilbyder Dansk Vindenergi ApS at projektet kan bidrage med yderlige kr. 500.000 til aktiviteter, der kan komme lokalområdet til gode. Der er mulighed for, at dette beløb kan øges til kr. 1.000.000, hvis der ikke skal ske nedtagning af gamle møller.

Det er disse ekstra frivillige penge (kr. 0,5 – 1 mio.) som kan bruges lokalt, som Niels Mejlholm gerne vil have de lokale foreninger i Mejls, Orten og Tinghøj i dialog om. I lovgivningen er der nogle bestemte rammer for, hvilke formål pengene i den grønne ordning kan anvendes til. Der vil være mere frie rammer for de midler som kommer fra Dansk Vindenergi ApS

På mødet blev der endvidere orienteret om, at naboer får mulighed for at blive medejere af projektet, og at naboer indenfor 1100m fra vindmøllerne får mulighed for at købe et antal andele til halv pris.

Yderligere information om projektet kan fås ved at kontakte ovenstående foreninger eller ved at kontakte Niels Mejlholm, Dansk Vindenergi ApS, Brændskovvej 15, 9832 Tylstrup, tlf. 20804909.

På vegne af ovenstående foreninger

Gorm Friis, MOT Borgerforening.

 

For at se den komplette beskrivelse af projektet, klik her.

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI