Spring til indhold

MOT borgerforenings bestyrelsesberetning for året 2010

Torsdag d. 4 marts var startskuddet til denne nye borgerforening. Det var også slut på en historie med tre små velfungerende borgerforeninger. Men vi må jo sande, at vi lever i et verdens samfund hvor alting bliver større, og skal vi følge med og stadig have indflydelse på hverdagens små ting, som fylder vores hjerter, var det det rigtige skridt at tage.

Bestyrelsen har igennem året arbejdet med at få sammen kørt de tre foreninger. Der er blevet oprettet konto i Andelskassen Varde – vi har fået styr på forsikringer på vore legepladser samt kommet med i en fælles forsikring med familie og samfund, der dækker de mennesker, vi har til at hjælpe os. Vi har også fået et CVR-nummer.

Året har budt på mange opgaver/stillingstagen. Først på året var der en stor interesse for, hvorvidt der skulle være kæmpe vindmøller i vores område – Mejls og Tinghøj. En gruppe borgere satte sig ind i, hvad det kunne komme til at betyde for vores lokalområde, og de gav politikerne gode råd og kommentar til dette.

Velkomstfolder: De tre borgerforeninger havde jo på forhånd sat dette projekt i gang, og nu var det tiden til at få den delt ud. Der er så efterfølgende kommet ændringer fra jer borgere, og de er nu rettet til, og vi har lagt velkomst folderen på vores hjemmeside mot-info.dk. Men velkomstfolderen vil løbende blive rettet til, så meddel venligst borgerforeningen, hvis der er sket ting, man gerne vil have ændret. Det samme gælder, hvis man er erhvervsdrivende og gerne vil have sit firma nævnt i den.

Og nu hvor vi har været inde omkring MOT-INFO.DK, så har vi opsagt vores kontrakt med dem der holder den kørende. Det var efterhånden blevet en for dyr løsning. Nu er der nedsat en gruppe, der hele tiden vil prøve at forny samt holde den opdateret – og der er plads til flere i gruppen, hvis man har lyst og gode ideer til hjemmesiden.

Vi arrangerede også Sankt Hans på Engen ved friskolen. I år prøvede vi med spisning før bålafbrænding. Der var cirka 50 til spisningen og et godt stykke over 100 mennesker til bålet. Så det tror jeg da vi prøver igen. Spisningen gik ud på, at vi havde startet grillen op, og så kunne hver enkelt komme med deres madkurv.

Gennem hele året har udviklingsrådet fulgt med i, hvad der rører sig rundt om i kommunen. Udviklingsrådet er jo vores talerør direkte til politikerne, så det har en stor vigtighed. Udviklingsrådet har i det forgangne år også arbejdet med temaer som : Blomstrende landsbyer og film over hele Varde kommune. Vedrørende Blomstrende Landsbyer har vi valgt at se på her fra starten af, dels vil det kræve mange timer at få op og stå samt at holde det ved lige – også er der også et lille økonomisk aspekt i det. Men det er noget, vi altid kan vende tilbage til.

Året bød også på triste ting. Der er blandt andet blevet strammet op på reglerne omkring julebelysningen, hvilket gjorde, at vi i Tinghøj ikke måtte sætte trekanterne op i masterne som tidligere, uden at der skulle gøres nogle tiltag. Tiltag vi ikke pt. har penge til at udbedre.

En anden kedelig ting var, da lukningen af Tinghøj Børnehave blev en realitet. Børnene skal nu finde andre børnehaver pr. 1 april. Men glædelig er det, da der blev nedsat en ny gruppe, der prøver på at komme med ideer til, hvad bygningerne evt. kan bruges til, så Tinghøj ikke kommer til at stå med bygninger, der bare forfalder.

Ellers er der jo rigtig mange af jer, der bruger jeres fritid på at sidde i  grupper/foreninger med det formål at gøre vores alles hverdag bedre og sjovere og samtidig styrke vores område, så nye tilflyttere også syntes, det er et rart sted at være. Og det vil jeg gerne sige jer rigtig mange tak for. Jeg vil også gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde – vi er kommet rigtig god i gang med MOT borgerforening.

Del på Facebook

Februar 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI