Spring til indhold

Lidt nyt fra Likvidationsgruppen og Idegruppen vedr. Tinghøj Brugsforening

Mange ideer har været vendt siden lukningen af LokalBrugsen. Vi har været på vej i en retning for så at vende om og gå en anden vej…. Vi er ikke helt nået i mål endnu, men nu er det mere detaljerne, der skal tjekkes.

Vi modtager det endelige regnskab fra Coop i marts måned, og der afholder vi så det endelige borgermøde, hvor vi vil præsentere jer for beslutningen om hvad vi stiller op med foreningen. Men her i korte detaljer: Tinghøj Brugsforening fortsætter med samme CVR nr. og med navnet ”Tinghøj gamle Brugsforening Amba”. (Den bliver lavet om til et A.m.b.A.). Foreningen pt. har ingen medlemmer . Og det skal vi naturligvis ud at have skaffet os.

Foreningens fremtidige formål er gennem udlejning til private erhvervsmæssige formål at skabe grundlag for: * At eje og vedligeholde bygningen. *At bevare bygningens placering og facade samt tilknyttet areal som et fortsat naturligt og typisk bybillede i centrum af landsbyen Tinghøj. *At der kan afholdes investeringer, der fremmer ovennævnte formål. *At der efter bestyrelsens indstilling i budgettet kan udloddes donationer til sportslige eller kulturelle foreninger og selskaber i lokalområdet i Tinghøj, Orten og Mejls.

Foreløbig udnytter vi en del til udlejning, både privat og erhverv. Garagerne er udlejet, de 2 andre lejemål har vi også stadig, derudover har vi midlertidig lejet en del af for-butikken ud til Escape Room. Vi begynder nu at udnytte en del af lageret til udlejning af opbevaringsrum (BRUGSBOKS J). Det bliver ”små” rum på 5-8 m2, som kan lejes på årsbasis (til opbevaring af vinterdæk, havemøbler mm).

Herudover arbejdes der med udnyttelse af 1. salen – allerhelst en total renovering – for så til sidst at have 3 nye lejligheder til udlejning.

Der arbejdes fortsat intensivt på fitness. Der bliver forhåbentlig samlet et lille udvalg, som vil arbejde videre med det. Der er opbakning fra MOT G&U, som gerne vil have det som udvalg under sig. Der er god kommunikation med DGI. Tinghøj Brugsforenings rolle i dette vil være udlejer. Så denne plads lader vi foreløbig stå indtil gruppen er kommet videre i planlægningen. Det kunne være et rigtig godt mødested for alle generationer. Evt. ildsjæle til dette skal hurtigst muligt kontakte Kirsten Roswall (21784857).

Formaliteterne er snart på plads — Det bliver så godt…

Så husk at møde op til Borgermøde d. 25.3.19 kl 19:00 i Tinghøj Forsamlingshus, hvor vi præsenterer det endelig regnskab og beslutningen om, hvad vi stiller op med foreningen. DETTE ER FOR ALLE I OMRÅDET!

100 års jubilæum

Den 4/4/19 er det 100 år siden, at Tinghøj Brugsforening blev stiftet. Det vil vi altså IKKE lade gå upåagtet hen. Vi kan træffes i brugsens lokaler fra kl. 16.00 – 18.00 hvor vi udskænker vin. Samtidig vil vi gerne sælge nogle andelsbeviser (medlemskab) af den forening, som nu skal fortsætte de næste 100 år..

Vi er her gået sammen med Tinghøj Forsamlingshus, som jo havde arrangeret fredagsbar d. 5.4. Dette er FLYTTET til torsdag d. 4.4., hvor man efter at have været en tur i brugsen , kan gå over i Forsamlingshuset og nyde en skænk og spise eller tage Landgangsbrød til kr. 50,- med hjem. (Landgangsbrød skal bestilles senest d. 2.4. på 22570259 eller 51553077). Udskænkningen i Forsamlinghuset (og maden) er for egen regning.

”Stiftende” generalforsamling afholdes d. 25.4.19 i Tinghøj Forsamlingshus for de nye medlemmer.

Vi håber at se jer alle.

Venlig hilsen Idegruppen og Likvidationsgruppen bag Tinghøj Brugsforening.

Husk fredagsbar er flyttet fra d. 5.4 til torsdag d. 4.4 – husk bestilling af mad hvis man ønsker det!

 

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI