Spring til indhold

Kunst på ”plænen” i Tinghøj

Tinghøj Kunstforening arbejder på , i samarbejde med en række kunstnere, at arrangeret kunst i det frie rum. De første kunstværker opstilles

Onsdag d. 22. juni 2016 fra kl. 19.00 på

Lerpøtvej 134
Tinghøj
6800 Varde

Der vil denne dag være værker af følgende kunstnere:

  • Bjørn Thomsen, Vestergade, Varde
  • Lause Søgaard, Galleri Når Skiltet Er Ude, Billum
  • Lars Waldemar, Esbjerg

Baggrund:
2012 blev Tinghøj Børnehave nedrevet.
Børnehaven var centralt placeret midt i Tinghøj.
Efterfølgende udarbejder Borgerforeningen en aftale med Varde Kommune om brugsret af grunden.
Brugsaftalen løber , indtil der aftales noget andet – og må derfor formodes at være en langvarig aftale.
Borgerforeningen har tilplantet grunden og der er sået græs.

I løbet af 2015 begynder en gruppe, at arbejde med tanker og ideer til, hvordan grunden kunne gøres mere spændende – i form af udstillinger/events med forskellig kunst.

Grunden er en hjørnegrund, beliggende på hjørnet af Stilbjergvej og Lerpøtvej i Tinghøj.
Grunden ligger lige over for Brugsen og er dermed meget central i bybilledet.
Fremover er det meningen at der skal være skiftende kunstudstillinger på plænen.

Vision:
Det er kunst gruppens vision, at der skal opstilles kunstværker, som led i en skiftende udendørs udstilling.
Kunstudstillingen skal være medvirkende til en forskønnelse af det centrale punkt i byen, ligesom den skal medvirke til at skabe forundring og nysgerrighed.
Det er ligeledes visionen at det med tiden skal medføre, at der bliver andre kulturelle tiltag, der inddrager øvrige foreninger, f.eks. Tinghøj Forsamlingshus, og erhvervsliv i lokalområdet inddrages.
Kunstudstillingen skal indgå i en evt. kommende kunstguide for Varde Kommune, hvor også Tinghøj så bliver sat på landkortet.

Event:
Der arrangeres senere på året event som mere officiel indvielse af projektet. Denne forventes at løbe af stabelen 20. august 2016.
I dette arrangement håber vi vil indgår forskellige kunstarter, som malere, beton, sten m.v.

Udstillede værker:
De udstillede værker er til salg.
Eventuel salgssum deles mellemkunstner og kunstforening.

Varde kommune har tildelt 10.000 kr. til eventprojektet.

Samarbejder:
Kunstudvalget ønsker så bredt et samarbejde med byens borgere, øvrige foreninger, erhvervsliv m.v.
Kunstforeningen har ved fælles møder i Tinghøj orienteret om projektet og inviteret til medinddragelse. Der har derfor været stor opbakning til projektet, ligesom frivillige deltager i transport og opstilling af kunstværkerne.

Del på Facebook

April 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI