Spring til indhold

Kontingent indbetaling for MOT Borgerforening

Kære MOT Borger

Det er igen tid til at der kommer kontingent-kroner ind på MOT Borgerforenings konto.

Der blev for 1 år siden på generalforsamlingen vedtaget at kontingent opkræves for 1 år. Igen i år vil vi uddele et indbetalingskort til alle husstande, da det vil spare os for en masse tid. Det blev vel modtaget sidste år, og håber I også i år tager godt imod dette indbetalingskort. I år er betalingsfristen 1. maj.

Hvis enkelte mener de har behov for personlig kontakt vedr. betaling af kontingent, er de velkomne til at kontakte en af os i bestyrelsen. Så vil en af os gerne komme forbi.

Hvad bliver pengene brugt til?

Drift og vedligehold af de 2 legepladser i Tinghøj og Orten, samt hoppepuden i Mejls. Udbygning af legepladserne når økonomien tillader det, har også høj prioritet. Julebelysning i området har vi også udgifter på.

Der kommer/er kommet en ny hoppepude i Mejls. Vi har været så heldige at få bevilget et tilskud fra SE Vækstpulje, der dækker stort set alle udgifter vedr. udskiftningen. Orten fik ny hoppepude sidste år. I Tinghøj har vi planer om en større renovering af legepladsen.

Skulle der være spørgsmål vedr. kontingentet kan kassereren kontaktes.

Ids Idsinga på mail: idsdan@yahoo.dk eller på mobil: 29294693

Med venlig hilsen MOT Borgerforening

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI