Spring til indhold

Information vedrørende oprettelse af vuggestue

Det er en glædelig nyhed, at Varde Kommune har godkendt Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave til at etablere og drive privat daginstitution for 0-3 årige børn iht. Dagtilbudslovens §19 stk. 5.
Vuggestuen bliver en integreret del af naturbørnehaven med deraf fælles forældrebestyrelse for børnehaven og vuggestuen.
Helle Skov bliver afdelingsleder for 0-6 års inst. Naturbørnehaven og vuggestuen.

Vuggestuen vil have fokus på udeliv og inddrage naturoplevelser og udeaktiviteter i et passende omfang i forhold til det enkelte barns alder og udviklingstrin.
Vuggestuen får 10 fuldtids pladser.
Forældrebetaling: 3800 kr/mdr. x 11 måneder årligt
Åbningstid mandag til fredag: kl 6.15- 17 – dog lukkes der kl. 16 fredag.
Vuggestuen vil blive placeret i et separat hus (Nr. 47) med egne udendørsarealer og faciliteter.
Der skal ansættes 2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 1 pædagogmedhjælper. En ung-arbejder som praktisk medhjælp (praktiseres allerede i SFO og børnehave).

Der er nedsat et udvalgt bestående af repræsentanter fra ledelsen, skolebestyrelsen, støtteforening og forældrebestyrelsen i børnehaven samt Helle Skov. Udvalget er i gang med at planlægge de praktiske opgaver omkring etableringen. Der skal bl.a. laves køkken, pusle- og toiletforhold, overdækket terrasse (lukket), opsætning af stakit, sandkasse samt overdækning af denne, VVS- og el arbejde. Malerarbejde ude og inde.
Når vi får brug for hænder til malerarbejde m.m. håber vi I gerne vil hjælpe – så vi kan få lavet et dejligt hus. Så hold øje med skoleintra 🙂  Nogle af opgaverne vil også blive lavet på den årlige arbejdsdag.

Støtteforeningen søger midler hos fonde til etableringen.
Endnu en glædelig nyhed! LAG (Lokale Aktions Grupper) Fanø-Varde har indstillet projektet ”Etablering af fælles- og vuggestue” til tilskud hos Erhvervsstyrelsen på 113.000 kr.

Huset/bygningen nr. 47 vil fremover blive kaldt Fælles- og vuggestue. Vi ønsker, at bygningen også kan anvendes som fællesstue, hvor familier mødes til hyggeligt samvær eller arrangementer.
Udvalget vil i nærmeste fremtid udmelde dato for ansøgning af personale, informationsmøde, indskrivning af børn og opstart af vuggestue. Ligeledes vil udvalget påbegynde udarbejdelse af principper for hhv. vugge- og fællesstue.

På udvalgets vegne

Helle Skov (afdelingsleder for naturbørnehave) og Gitte Riddersholm (skolebestyrelsesmedlem)

Del på Facebook

April 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI