Spring til indhold

Information fra Friskolens bestyrelse

engen_nov2015

Vi vil hermed igen forsøge at fortælle lidt om hvad der sker på friskolen, i SFO og i naturbørnehaven, både i løbet af efteråret samt i den kommende tid.

Hvad sker der på skolen?

Den største begivenhed på skolen er bestemt at vi får både en 8. og 9. klasse i skoleåret 2016/2017. Det er fantastisk at der er så stor opbakning til overbygningen.

En så stor overbygning skaber naturligvis en masse arbejde og forberedelser. På baggrund af forældremøderne i nuværende 7. og 8. klasse er der blevet identificeret et antal områder som forældrene lægger vægt på. I uge 44 mødes skolens personale med skolebestyrelsen for at få ideer til- samt skabe rammerne for det kommende arbejde med udvikling af overbygningen. Næste trin vil være, at lave fokusgrupper med elever og fokusgrupper med forældre så alle bliver hørt og dermed også får mulighed for at påvirke hele udviklingsprocessen. En masse spørgsmål trænger sig og vi må, i fællesskab, forsøge at finde svarene.

Næste store begivenhed er, at skolen har skiftet navn fra ”Mejls-Orten-Tinghøj Friskole” til nu i stedet at hedde ”Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave”. Navneændringen er vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger hhv. den 1. og 19. oktober 2015. Ud over navnet, er der desuden foretaget andre justeringer til vedtægterne således at disse er tidssvarende og i tråd med de retningslinjer som Undervisningsministeriet har udstukket på området. Støtteforeningen har ligeledes afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i forbindelse med skolens. Dette medfører at støtteforeningens navn nu også er ændret til ”Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave” samt at der også er foretaget optimeringer af støtteforeningens vedtægter generelt.

Endeligt skal det selvfølgelig nævnes at fondsgruppen igen har været særdeles aktive og, at støtteforeningen derfor er blevet tildelt 135.621 kr. fra LAG Fanø-Varde. Pengene skal bruges til projektet ”Udeskole og NaturSFO”. Det handler om at udskifte de gamle containere på SFO-engen med en ny og flot bygning på 39 kvm med tilhørende 43 kvm overdækket terrasse. Hele ideen er at skabe en facilitet som kan bruges til undervisning  i skoletiden samt af SFO uden for skoletiden. Byggeriet understøtter derfor også begge formål. Støtteforeningen har, blandt meget andet, udarbejdet nedenstående simulerede billede for at give et indtryk af det nye byggeri.

 

 

Hvad sker der i Naturbørnehaven?

I skrivende stund er der 41 friske børn i Naturbørnehaven. Desuden kommer der 3 mere til i december 2015. Der er løbende en god interesse for børnehaven hvilket også betyder at en hel del af børnene kommer fra enten Varde eller andre steder end Mejls-Orten-Tinghøj området. Desuden har bestyrelsen besluttet at Naturbørnehaven fra 2016 holder åbent hele sommerferien. Dette medfører at børnehaven nu reelt har åbent i alle ferier hele året rundt og at lukkedagene kun er ganske få.

 

Børnehaven har nu fået en egentlig souschef funktion. Det er Merete som har fået funktionen, et stort tillykke med det. Det kommer dog ikke helt som noget nyt idet Merete har virket som souschef over længere tid, men nu er det altså blevet formaliseret.

 

Ellers har børnehaven afholdt forældremøde og her blev det vedtaget at børnehavens egen forældrebestyrelse øges fra 3 til 5 personer. Der var god interesse for posterne og der blev valgt en ny bestyrelse bestående af både gengangere og nye bestyrelsesmedlemmer.

 

I hverdagen har kaninerne efterhånden fundet deres plads på Engen. Børnene har taget godt imod de nye ”beboere” og der er nu lavet en tilmeldingsliste så børn og forældre sørger for at passe kaninerne i weekenderne. Der var lige to kaniner som ikke helt kunne finde ud af, at gå i børnehave, så efter nogle ”samarbejdsvanskeligheder” har de to nu fået et nyt og, for dem, bedre hjem. Dermed bor der fortsat to kaniner på Engen.

 

Slutteligt bør det nævnes at personalet i børnehaven nu er til at kende idet alle er blevet udstyret med arbejdstøj med logo på.

 

Andet

Udover ovenstående drøfter bestyrelsen desuden en masse andre emner. Du kan se mere i referaterne fra skolebestyrelsesmøderne, som ligger ude på internethjemmesiden (www.mot-friskole.skoleporten.dk) under punktet ”Skolebestyrelsen” ude til venstre.

 

På bestyrelsens vegne.

Troels Frederiksen

 

Del på Facebook

April 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI