Spring til indhold

Indkaldelse til generalforsamling i MOT Borgerforening samt valg til udviklingsråd for MOT

Dato: Onsdag d. 8/2 2017 kl. 20.15 i Tinghøj Forsamlingshus.

Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. (medlemmer kan stemme)
    På valg er: Ids Idsinga (Mejls) modtager ikke genvalg.
    På valg er: Søren Spangberg Jørgensen (Tinghøj) modtager ikke genvalg.
    På valg er: Gorm Friis (Orten) modtager genvalg.

8. Valg af revisor og suppleant. (medlemmer kan stemme)
    På valg er Villy Pedersen (Tinghøj)
    Ikke på valg i år: Jesper Bondesen (Mejls)
    Nuværende revisorsuppleant: Neil Alford (Tinghøj)

9. Valg til udviklingsrådet. (alle kan stemme)
    På valg er: Hans Juul Jessen (Tinghøj) modtager genvalg.
    Ikke på valg i år: Gorm Friis. (Orten)

10. Eventuelt.

MOT Borgerforening
V/Formand Gorm Friis, Vibeke Volf Petersen, Ids Idsinga,
Lars Lund, Søren Spangsberg Jørgensen, Benn Lauritsen.

Del på Facebook

Maj 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI