Spring til indhold

Gravhøjene ved Vinterlyst

Vinterlyst-foto

Projektet Gravhøjene ved vinterlyst har fået tilskud fra puljen i NaturErhvervstyrelsen, om tilskud til Friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer.

Der er givet tilskud til etablering af trampesti, rydning af hede og borde og bænke.

Ideen med projektet er at offentligheden kan gå fra Mejls by og videre langs Frisvad Møllebæk på den ny anlagte trampesti hvor man på den ene side af stien har den rislende bæk og på den anden side har en fantastisk udsigt op mod bakkeøen. Herfra kommer man op hedearealet, som er blevet ryddet vha. nærværende projekt, så de seks gravhøje på hedearealet kommer frem.

I området er der borde og bænke, hvorfra man kan nyde udsigten til heden og gravhøjene ved Vinterlyst. Formålet med tilskudspuljen er hermed indfriet, da projektet Gravhøjene ved Vinterlyst giver offentligheden en bedre naturoplevelse med trampestien på turen op til oplevelsen af fortidsminder på et fredet område.

Vinterlyst-EU-flagVinterlyst-krone-logo

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI