Spring til indhold

Generalforsamling i MOT G&U

mot_gu_large

Der afholdes generalforsamling i Mejls-Orten-Tinghøj Gymnastik- og Ungdomsforening

mandag d. 21. november 2016 kl. 19.00 i MOT-Multi.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning af foreningens formand
  4. Beretning fra udvalgene i alfabetisk rækkefølge
  5. Beretning og regnskaber ved kassereren
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse (jf. §7). På valg er:

                       Brian Petersen

                       (Manglende bestyrelsesmedlem)

  1. Valg af revisor og dennes suppleant
  2. Evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

Bemærk! Bestyrelsen består i øjeblikket af 4 personer, selvom det tilsigtes, at der skal være 5 medlemmer. Dette pga. et bestyrelsesmedlem, der måtte trække sig, hvorefter suppleanterne ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen.

Derfor må vi på det kraftigste opfordre til, at man melder sig på banen, hvis man blot har den mindste smule lyst til at give foreningen en hånd. Foreningen er sund og velfungerende – vi afholder møde 6-7 gange om året.

Formand Brian Petersen kan kontaktes på tlf. 27108825 eller mail: brian.motgu@gmail.com

 

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI