Spring til indhold

Generalforsamling, Friskolen

Generalforsamling i Den selvejende institution Mejls-Orten-Tinghøj Friskole afholdes torsdag den 9. april 2015 kl. 19:00 i Aulaen på friskolen.Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skoleleder aflægger beretning.
4. Tilsynsførende aflægger beretning.
5. Revisor Poul Thomsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering.
6. Indkomne forslag.
7. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
– På valg er:
– Morten Thaysen
8. Skolekredsens valg af suppleanter.
9. Eventuelt.

Mellem punkt 7 og 8 afbrydes generalforsamlingen, hvor forældrekredsen vælger 1 medlem til skolens bestyrelse og 1 suppleant. På valg til bestyrelsen er: Thomas Ravn


 

Generalforsamling i Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole afholdes torsdag, den 9. april 2015 kl. 20.30 i Aulaen på Friskolen.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
– På valg er:
– Birgit Hansen
– Morten Sveigaard
– Peter Christiansen
6. Valg af revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI