Spring til indhold

Tinghøjforsamlingshus amba afholder ordinær generalforsamling

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
17/03/2016
20:00 - 21:00

Lokation
Tinghøj Forsamlingshus

Kategorier
Ingen Kategorier


Dagsorden

 

1.  Valg af dirigent, skriftfører og stemmetæller

2.  Bestyrelsens beretning ved formanden

3.  Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren (regnskab kan ses i Tinghøj Brugs)

4.  Fastsættelse af kontingent

5.  Valg af bestyrelse og suppleanter

     På valg er :

  • Karen Margrethe Stein                 modtager genvalg
  • Nils Peter Henningsen                  ønsker ikke genvalg

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

7.  Forslag fra andelshavere og bestyrelse.

     Skriftlige forslag indsendes til bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen

8.  Eventuelt.  

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og kage.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Tinghøjforsamlingshus