Spring til indhold

Cykelstier i Mejls-Orten-Tinghøj

Så langt så kort eller så kort så langt fristes man til at sige om cykelstien, som nu  bygges langs Ringkøbingvej på den østre side fra rundkørslen Nørremarksvej og Campus Alle til vejkrydset Ringkøbingvej og Stilbjergvej. En lang proces er foreløbig afsluttet med dette cykelsti projekt.

Lørdag den 18. april 2009 blev cykelstien langs Lerpøtvej fra Tinghøj til Varde indviet under stor opmærksomhed med fest og farver. Alle i Tinghøj og lokalområdet var lykkelige efter afslutningen på en næsten 25 års kamp med de kommunale myndigheder for at få etableret en cykelsti.

At det endelig lykkedes, skyldtes for en stor del, at de berørte lodsejere frivillig lagde jord til cykelstien, og sådan er det også for projektet cykelsti Ringkøbingvej. Forskellen her er, at der er langt flere lodsejere, der har indvilget i at afgive frivillig jord, og endda mere end vi har brug for til projektet, da borgernes ønske var, at cykelstien skulle slutte ved Østre Omfartsvej.

Den sidste indfaldsvej til Varde, hvor der ikke er cykelsti, Ringkøbingvej, bliver således delvis en trafiksikkervej for den bløde trafik. Det manglende stykke cykelsti til Østre Omfartsvej fra vejkrydset Stilbjergvej og Ringkøbingvej må vi arbejde videre på at få etableret.

En fortsat effektiv og gennemtænkt sikring af den bløde trafik er i gang i hele vort store lokalområde Mejls, Orten og Tinghøj, hvor den til enhver tid siddende bestyrelse i vores borgerforening samt lokalområdets 2 repræsentanter i Udviklingsrådet Varde Opland, nemlig Gorm Friis og Hans Juul Jessen gør, hvad de kan for at tale vores sag overfor byrådet og offentlige myndigheder om trafiksikkerhed.

Denne opbakning mærker vi tydeligt i Trafikgruppen Ringkøbingvej, der blev etableret for at klare det forberedende praktiske arbejde med kontakt til de berørte lodsejere om mulig frivillig afgivelse af jord, og i det hele taget sørge for, at de mange projekter om trafiksikring bliver vægtet og prioriteret ud fra, hvad der er praktisk muligt politisk og økonomisk at få gennemført. Også her har Trafikgruppen, der består af de 6 medlemmer:

Gitte Riddersholm Jessen, Troels Vig Frederiksen, Peter Guldberg, Ove Rasmussen, Knud Lorentzen og Per Vilstrup Pedersen

et godt samarbejde med medarbejderne i Vej og Park, Varde kommune. Der har været afholdt infomøde med samtlige lodsejere om projekt cykelsti, ligesom der en løbende gensidig kontakt og orientering mellem Trafikgruppen og Vej og Park.

Projekt cykelsti Ringkøbingvej blev vedtaget i det politiske udvalg Plan og Teknik i slutningen af november måned 2015 og indstillet til godkendelse på byrådets møde den 12. januar 2016, hvor det blev endelig vedtaget. 52 cykelsti projekter fra hele kommunen havde Plan og Teknik på dette  tidspunkt at skulle tage stilling til. Og heraf blev 9 projekter indstillet til bygning i de kommende år.

Selve tegning og projektering af cykelstien er udliciteret til rådgivende ingeniørfirma, der igen i marts/april afholder licitation blandt entreprenører på bygning af cykelstien.

Planlagt indvielse af cykelstien er oprindelig sat til juni måned 2017, men bliver sandsynligvis af praktiske grunde udsat til efter sommerferien.

Har Trafikgruppen så andre opgaver og ønsker på tapetet, bliver vi ofte spurgt om? Ja, bestemt og her skal kort skitseres hvilke opgaver, der arbejdes med.

Fartbegrænsning i vejkrydset Stilbjergvej og Ringkøbing vej. Her er i efteråret 2016 opsat 70 km farttavler. Trafikgruppen ønsker endnu mere sikring i form af et helle anlæg eller trafiklys eller regulær rundkørsel.

Fartbegrænsning på Stilbjergvej fra vejkrydset Ringkøbingvej til vejkrydset Askærgårdvej og Mejlsvej. Her er i efteråret 2016 opsat 60 km farttavler. Trafikgruppen ønsker cykelsti på samme vejstrækning og til Mejls by. Projektet er høj prioriteret i Vej og Park, da der er stigende trafik på det meget smalle vejstykke som følge af Friskolens høje elevtal og forøget aktivitet udenfor skoletid i Multihallen.

Ønske om at Statens cykelsti, der løber langs A-11 fra Mejlsvej og krydser Frisvad Bæk og fortsætter ind på Blaksmarkvej, skal tilsluttes en sidste etape med en forlængelse af den kommende cykelsti Ringkøbingvej til Østre Omfartsvej.

Endelig har gruppen på stærk opfordring fra borgere søgt Varde kommune om Politiets fartkontrol på Ringkøbingvej. Politiets målinger den 2. december gav 9 sager og igen 11. december 4 sager.

Skulle der være spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte Trafikgruppen Ringkøbingvejs medlemmer.

 

 

Del på Facebook

Maj 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI