Spring til indhold

Årsberetning for bestyrelsen i MOT BF 2015

mot logo_small

Bestyrelsen  har i 2015 afholdt 8 bestyrelsesmøder.

På generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget, at reducere antal medlemmer af bestyrelsen fra 9 til 6. Det har fungeret fint, og vi har næsten været fuldtallige til alle bestyrelsesmøderne. 

Igen i år er kontingent blevet opkrævet ved omdeling af indbetalingskort til alle husstande i området. Det har givet 199 husstands-medlemskaber. Dette er inklusive dem som har vundet kontingent som præmie eller fået det i velkomstmappen.

Vi har i 2015 udleveret 11 velkomstmapper.

Borgerforeningen har bl.a. afholdt Fastelavn, skt. Hans, arbejdsdage og sammen med udviklingsrådet afholdt fællesmøde med foreninger.

Fastelavn blev endnu engang en succes, forsamlingshuset var fyldt, og arrangementet gav 324,76 kr. i overskud.

På fællesmødet med foreningerne, havde vi besøg af Thomas Blomberg Hansen fra DGI. Thomas fortalte om muligheden for hjemmeside-platform via Infoland.dk. Efterfølgende har vi i bestyrelsen besluttet at de foreninger, der har lyst, kan få flyttet deres hjemmeside over på denne nye platform. Hotline og årligt gebyr vil være gratis for de foreninger der vælger denne løsning.

2015 blev også året hvor vi kom på Facebook. Det er meningen at hjemmesiden, Stafetten og siden på Facebook skal supplere hinanden, og styrke vores synlighed udad til. 

Skt. Hans blev også godt besøgt. Bålet var på Teglgårdvej, og der var mange der benyttede muligheden for at grille på Orten Legeplads inden vi gik til bålet. Igen i år holdt Morten Thaysen båltalen. Naturbørnehaven havde lavet en rigtig fin heks.

Skt. Hans gav et overskud på kr. 108,77. I 2016 er turen kommet til Tinghøj hvor vi mødes omkring Skt.Hans-bålet. 

Vores SMS service bliver brugt flittigt. Dog lidt mindre nu, end som før der blev indført brugerbetaling.  Man afregner som forening  kun 1 gang pr. år og prisen er sat til 40 kr. pr. gang. For private er prisen stadig 50 kr. som bedes indbetalt pr. gang. 

En stor tak til de mange frivillige, der lægger en masse timer i, at forskønne og vedligeholde vores fælles arealer, som vi alle har gavn af, ser ordentlige og ryddelige ud. F.eks. kan nævnes hakke-lauget, skilte-skrubbe-lauget og andre frivillige til arbejdsdage på legepladserne, opsætning/nedtagning julebelysning mm. 

Hoppepuden på friskolen i Mejls var slidt op, og kunne ikke repareres.   I samarbejde med Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole blev der sendt en ansøgning til SE Vækstpulje. Den nye hoppepude blev sat op d. 1. april og bliver brugt flittigt.

Legepladserne og hoppepuder har igen i 2015 fået det pligtige årlige gennemsyn af eksterne firmaer, der nu har lov til det. Det har så bevirket, at klatrevæggen i Tinghøj måtte pilles ned. 

Byportalerne bliver forsat flittigt brugt. Husk evt. at supplere et opslag med et indlæg til Stafetten, MOT-info.dk og Facebook-siden. 

Sidst på året, fik vi den glædelige nyhed, at Varde Kommune vil etablere cykelsti langs Ringkøbingvej fra Stilbjergvej til Varde. Dette er ikke mindst lykkedes, ved en fælles indsats fra vores lokale trafikgruppe og vores kontakt til kommunen via udviklingsrådets lokale repræsentanter. 

Vi vil takke alle som har været os behjælpelige i 2015. 

 

På MOT Borgerforenings bestyrelses vegne

Gorm Friis

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI