Spring til indhold

Afholdt naturvandring i Mejls lørdag den 6. oktober

For 2 ½ år siden blev der dannet en gruppe, som nu består af 13 medlemmer og kaldes Historie og Naturgruppen Mejls, Lunderup, Frisvad og Blaksmark. Formålet er at bevare og udbrede kendskabet til området, som er et kulturhistorisk område, som har haft bosættelser i mindst 3000 år, hvilket de mange gravhøje ( alene 25 høje i området Mejls og Frisvad) vidner om. Vi har kontakt til Varde kommune/Varde Museum og Varde Bys lokalhistoriske arkiv og har planer om at få infotavler ved nogle af gravhøjene og gerne også borde og bænke.

Vi samarbejder med lodsejerne om at forhindre, at gravhøjene og stierne dertil gror til i bevoksning og bidrager også i gruppen med praktisk arbejde dertil.

Lørdag den 6. oktober var der i Familie og Fritid regi arrangeret en tur, hvor man kunne gå eller blive kørt til de 8 gravhøje, der ligger samlet i et fredet lyngbevokset område, og høre om deres historie. Bl.a. er den ene en langhøj, hvilket er sjældent her i Vestjylland. En anden høj er blevet brugt som kartoffelkule om vinteren.

Gert Thomsen og Niels Bondesen Rasmussen samt Egon Thomsen var guider på turen, som havde 38 deltagere. Turen fulgte ligeledes et godt stykke stisystemet langs den snoede fiskerige Frisvad Bæk og videre ad stien gennem engen til slugterne og de stejle skråninger, hvor den fra gammel tid fælles sandgrav nu ligger gemt nærmest som et mini naturreservat.

Egon Thomsen kørte Gert Thomsens flotte gennemrestaurerede røde Ferguson traktor, som også transporterede deltagere rundt. Siden støtte naturvejleder Morten Vinding til i Friskolens Børnehave, hvor vi tilberedte et dejligt måltid bestående af masser af grønsager og brystkød fra vildfugle bl.a. gæs, ænder, fasaner og snepper. Vi lærte også om svampe, fuglefjer, fugleflugt og meget mere. Alt var gratis for deltagerne p.g.a. Borgerforeningens formidling af et øremærket økonomisk tilskud fra Udviklingsrådet Varde Opland. – En spændende og oplevelsesrig tur og for mange af deltagerne i et hidtil ukendt og meget specielt naturområde i Vestjylland.

Hvis nogle har lyst til at blive en del af Historie/Naturgruppen, er de velkommen til dette. Tak til alle for en dejlig eftermiddag.

Hilsen Per Vilstrup Pedersen, referent

Del på Facebook

Juni 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI