Spring til indhold

Årsberetning 2019 fra bestyrelsen i MOT Borgerforening

Bestyrelsen har i 2019 afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Øvrige aktiviteter:

Forud for generalforsamlingen 28. februar blev der afholdt et borgermøde, hvor Henrik Rasmussen fra Varde Kommune orienterede om udviklingsplaner for byer/områder i Varde Kommune. Som opfølgning på dette er der blevet dannet en styregruppe, som vil varetage at vi også her i Mejls-Orten-Tinghøj får lavet en sådan. Dette vil bl.a. gøre det nemmere at søge midler i mange fonde.

I 2019 blev fastelavnsfesten igen rigtig godt besøgt med ca. 100 deltagere. Her skal lyde en stor tak til Susanne Vigsø som igen har sponsoreret fastelavnsbollerne.

I 2019 blev kontingentopkrævningen ændret, fra et indbetalingskort i postkassen til en seddel med oplysning om foreningens nye konto-nr. og Mobilepay-nr. Det har givet 185 husstands-medlemskaber ca. ligesom året før. Dertil kommer dem som har vundet kontingent som præmie i tombola til sportsugen, eller fået det i velkomstmappen. Hen på året omdelte vi en påmindelse til dem, der ikke havde fået meldt sig ind i borgerforeningen. Det gav heldigvis en del indbetalinger. Med ca. 360 postadresser der får en seddel om at betale sit kontingent til borgerforeningen, er det ca. 50% der er medlem. Nogen ved måske ikke hvad MOT Borgerforening er og står for, derfor har vi som et nyt tiltag lavet en beskrivelse af borgerforeningens opgaver. Den har været i Stafetten i februar og på hjemmesiden mm.

Skt. Hans blev godt besøgt i 2019. Bålet var i dejlige rammer ved søen i Tinghøj. Tak til Hans Juul Jessen for hjælp med sted og bål. Der blev grillet medbragt mad på legepladsen i Tinghøj inden vi gik til bålet. Som sædvanlig holdt Morten Thaysen en fin båltale. Naturbørnehaven havde lavet en rigtig fin heks. I 2020 er turen kommet til Mejls, hvor vi mødes omkring Skt. Hans-bålet.

Fra Udviklingsrådet Varde Opland har borgerforeningen fået 16500,- kr. til borger-inddragende aktiviteter. I samråd med de lokalt valgte medlemmer af udviklingsrådet har vi støttet følgende i 2019.
Kunstgruppen i Tinghøj med tilskud til arrangement i forbindelse med opsætning af ny kunst på plænen. Alle der kommer forbi, kan vist ikke lade være med lige at kaste et blik på og nyde synet af kunstværkerne.
Vi gav også tilskud til borgermødet i den gamle brugs i Tinghøj. Der var nærmest fuldt hus i Tinghøj Forsamlingshus.
I oktober havde Familie & Fritid et ”ud i naturen-arrangement” (svampetur) i Orten Plantage som også blev støttet.
Vi har sidst på året i 2019 lavet det tiltag at borgere, foreninger mv. fremover selv aktivt kan søge støtte til et borgerinddragende arrangement. Dette mener vi vil øge interessen for Udviklingsrådet Varde Oplands virke som kommunen har finansieret med 61.000 kr. i 2019.

Ved udgangen af 2019 havde vi fået 5 rigtig gode ansøgninger med et bredt udvalg af aktiviteter. Udviklingsrådet Varde Opland dækker Alslev, Janderup, Billum og Mejls-Orten-Tinghøj.

Vores SMS-service bliver brugt flittigt. I 2019 er der blevet udsendt 7555 mod 6688 SMS’er året før. Man afregner som forening kun 1 gang pr. år og prisen er sat til 40 kr. pr. gang. For private er prisen stadig 50 kr. som bedes indbetalt pr. gang. Vi kan kun anbefale at så mange som muligt får sig tilmeldt SMS-service, hvor man kan blive påmindet om diverse ting. Det er gratis at være tilmeldt. Se på hjemmesiden hvordan du tilmelder dig.

Legepladserne i Orten og Tinghøj som vi har ansvaret for, fylder jo en del i vores regnskab. Uden disse legepladser/samlingssteder ville det jo ikke være så attraktivt at bo og bosætte sig her. Derfor må det være i alles interesse, at borgerforeningen holder dem opdateret og vedlige.

En anden ting som der også ses på, når man som mulig tilflytter, er at man kan få et overblik over, hvad der er og hvad der sker i vores dejlige område. Her kommer vi ikke uden om at vores hjemmeside mot-info.dk og vores side på Facebook er meget vigtige instrumenter til synliggørelse. Vi kan godt tillade os at være stolte over vores meget informative og ofte opdateret hjemme- og Facebook-side. Stor tak til Søren Spangsberg Jørgensen for arbejdet hermed.

Hjertestarteren ved Tinghøj Gamle Brugs er også blevet opdateret med nye batterier og nye elektroder, så ny udløbsdato er 21/5 2021. Vi har tegnet en tryghedsaftale med firmaet Parat ApS således at den får et årligt eftersyn og bliver opdateret. Vi betaler abonnement årligt bagud, så vi burde ikke kunne blive snydt, som da hjertestarteren i sin tid blev købt. Hjertestarteren er at finde på trygfondens hjertestarter-app.

Igen i år en stor tak til de mange frivillige, der lægger en masse timer i at forskønne og vedligeholde vores fælles arealer, som vi alle har gavn af, ser ordentlige og ryddelige ud. Ligeledes stor tak til dem som hjælper med juleudsmykningen hvert år.

Byportalerne bliver forsat flittigt brugt. De kan dog godt bruges noget mere, når der f.eks. er et arrangement man vil gøre opmærksom på. Husk evt. at supplere et opslag med et indlæg til Stafetten, MOT-info.dk og Facebook-siden.

Vi vil gerne takke alle som har været os behjælpelige i 2019.

På MOT Borgerforenings bestyrelses vegne Gorm Friis.

Bestyrelsen har d. 10. marts konstitueret sig således:
Gorm Friis, formand. Peter Skødt Knudsen, næstformand. Henning Thomsen, kasserer.
Vibeke Volf Petersen, sekretær. Louise Engelbreth, menigt medlem. Bek Hansen, menigt medlem.

Del på Facebook

April 2024

Præsentation af MOT

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Vejret fra DMI