På tide med lidt nyt fra Tinghøj Brugsforening…

Brugsen er stort set tømt. Det er lykkedes os at sælge det meste af værdi – og resten er kørt på genbrugsplads og jern/metal er gjort klar til afhentning… Det lyder faktisk ikke af så meget, men det har faktisk været et større arbejde – bygningen har mange m2, og den har mange år på bagen J..

Samarbejdet med Coop og dertilhørende revisor løber frem til d. 31.12.18, hvorefter alt overgår til os selv. Revisor laver endelig årsopgørelse klar til et borgermøde ultimo januar / primo februar 2019. Vi venter med skæringsdato d. 31.12.18, fordi vi så kan køre videre med samme CVR nr. mm.

Likviditetsmæssig alt i alt har vi i omegnen af kr. 500.000,- og et gældfrit hus. Men der er jo løbende omkostninger selvom huset ikke bliver brugt så meget – og især vinteren koster, så vi har valgt allerede nu at udvide vor udlejning.
Stuen (vinduerne ud mod borde/bænke-sæt) og en del af 1. sal er fortsat udlejet til tidligere lejere. De 2 garager er nu også udlejet.
Specialkamera.dk (Netekspert.dk) har netop nu lejet det tidligere kontor og grønt/frugt afdelingen midlertidig. Her oprettes der Escape Room Varde. Dette kommer ikke til at stå i vejen for evt. anden anvendelse senere, da det foreløbig er midlertidig for at prøve det af og forhåbentlig få skabt lidt liv. Det giver os også lidt arbejdsro til at finde den helt rette anvendelse af lokalerne – evt. søgning af fonde til renovering, indretning mm.

Læs resten

Afholdt naturvandring i Mejls lørdag den 6. oktober

For 2 ½ år siden blev der dannet en gruppe, som nu består af 13 medlemmer og kaldes Historie og Naturgruppen Mejls, Lunderup, Frisvad og Blaksmark. Formålet er at bevare og udbrede kendskabet til området, som er et kulturhistorisk område, som har haft bosættelser i mindst 3000 år, hvilket de mange gravhøje ( alene 25 høje i området Mejls og Frisvad) vidner om. Vi har kontakt til Varde kommune/Varde Museum og Varde Bys lokalhistoriske arkiv og har planer om at få infotavler ved nogle af gravhøjene og gerne også borde og bænke.

Læs resten

Ny legeplads i Tinghøj

Der blev i dag afholdt arbejdsdag på Tinghøj Legeplads. Rigtig mange frivillige var mødt op for at give en hjælpende hånd til at færdiggøre renoveringen af legepladsen, som blev startet da Blåbjerg Leg tidligere på måneden opsatte nye legeredskaber i stedet for de gamle, som efterhånden var godt nedslidte.

Der skal lyde en stor tak til alle som har doneret penge til projektet, herunder blandt andet SE vækstpulje, men også de lokale borgere, som har støttet projektet både økonomisk men også med hjælpende hænder ikke mindst.

Flere billeder kan ses i galleriet.

 

Skal Mejls-Orten-Tinghøj have eget fitnesscenter?

Dette er en info fra idegruppen, der blev nedsat i forbindelse med lukning af Lokal Brugsen Tinghøj.

Vi er en gruppe, der arbejder med, hvordan vi bedst kan gøre brug af de lokaler, hvor vores Lokalbrugs har haft til huse.

Vi vil gerne sikre, at huset som har en fantastisk central beliggenhed midt i Tinghøj og dermed midt i vort lokalområde, vedbliver at være et sted, som bruges aktivt og som kan være samlingspunkt for borgere i området.

Vi arbejder med en ide om at udnytte noget af det tidligere butikslokale til et fitness- og træningsrum.

Læs resten

Arbejdsdag på Tinghøj Legeplads d. 22/9. Kl. 9-13

Legeredskaberne er nu sat op og er færdiggjort af Blåbjerg Leg. Vi mangler hjælpere til diverse opgaver:

  • Sand skal køres ind i sandkassen og ved rutschebanen
  • Udskiftning af træstolper ved sandkassen
  • Jord køres til rutschebanen og gummimåtter lægges på
  • Grene klippes af med motorsav i lift
  • Læhegn klippes til
  • Bålplads renses for ukrudt og sand jævnes ud
  • Basketball stander rettes op og ny plade monteres
  • Fodboldmål repareres, nyt træ og nyt net

Tilmelding til disse opgaver til Bek 28194211 eller Lars 61689256

Indvielse af legepladsen samme dag fra kl. 13.
Der vil være opstillet et telt, hvor der vil blive serveret pølser, øl og sodavand, kaffe og kage.

Håber på stort fremmøde.

Hilsen MOT borgerforening

Nyt om Busrute 294

Forslag til justering af rute 294

(Klik på billedet for at se køreplanen)

I forbindelse med optimering af brugen af kollektiv trafik blev rute 487 omlagt og dermed opstod der et problem i Mejls-Orten-Tinghøj i forhold til kollektiv trafikbetjening. Sydtrafik blev derfor bedt om at undersøge mulighederne for at omlægge rute 294 således denne ville kunne betjene området.

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra borgerforeningerne i Mejls-Orten-Tinghøj og Horne, hvor deres ønsker til ruten blev drøftet.

Vi har nu modtaget udkast til en køreplan for ruten som betyder, at der igen vil være mulighed for kollektiv bustrafik fra Mejls-Orten-Tinghøj mod Brorsonskolen og Campus.

Læs resten