Kategoriarkiv: Nyheder

Efterårs nyhedsbrev fra friskolens bestyrelse

Kære alle,
Hermed et kort efterårs nyhedsbrev fra friskolens bestyrelse hvor vi vil fortælle om nogle af de ting vi arbejder med for tiden.

Indvielse af vuggestuen
Den 2. september blev vuggestuen formelt indviet under pomp og pragt. Det er fantastisk at projektet har fået ben at gå på og der skal lyde en stor tak til alle de frivillige der har været involveret i de mange opgaver det har krævet at få etableret vuggestuen. Efterspørgslen på pladserne er allerede stor og til januar 2019 er alle 10 normerede pladser fyldt. Der er ligeledes stor interesse for fremtidige pladser, endda blandt vordende forældre.
Infomøde om overbygningen
Den 20. september afholdtes der infomøde om overbygningen med forældre fra 5. – 8. klasse. Udover indlæg fra en forælder til tidligere elever i overbygningen, var der også lejlighed til at drøfte idéer og udveksle erfaringer blandt forældrene i f. m. samtaler ved de enkelte borde. Skolebestyrelsen har efterfølgende besluttet at nedsætte et underudvalg der skal se på vision og idégrundlag for overbygningen, og, som kan fremlægges på et nyt og opfølgende møde før jul, denne gang i regi af klasserne.
Traffiksikring af P-pladsen
Efter ønske fra både personale og forældre, er bestyrelsen i gang med at søge om fondsmidler til traffiksikring af P-pladsen med permanente fartbump. Vi forventer svar på vores ansøgning før jul. Nedenstående er et udklip fra vores ansøgning og skitserer vores idéer.
Opdatering af skolens hjemmeside
Skolen hjemmeside er ikke nødvendigvis optimal i sin nuværende form. Hvis nogle forældre ellermedlemmer af skolekredsen måtte have interesse og flair for hjemmeside opbygning, vil skolen meget gerne tage imod en frivillig indsats mhp. justering og optimering af siden. Hvis det har interesse kan skoleleder Lis Staunstrup kontaktes.
Med ovenstående få ord vil skolebestyrelsen ønske jer alle et dejligt efterår.

Pbv. Troels Frederiksen

På tide med lidt nyt fra Tinghøj Brugsforening…

Brugsen er stort set tømt. Det er lykkedes os at sælge det meste af værdi – og resten er kørt på genbrugsplads og jern/metal er gjort klar til afhentning… Det lyder faktisk ikke af så meget, men det har faktisk været et større arbejde – bygningen har mange m2, og den har mange år på bagen J..

Samarbejdet med Coop og dertilhørende revisor løber frem til d. 31.12.18, hvorefter alt overgår til os selv. Revisor laver endelig årsopgørelse klar til et borgermøde ultimo januar / primo februar 2019. Vi venter med skæringsdato d. 31.12.18, fordi vi så kan køre videre med samme CVR nr. mm.

Likviditetsmæssig alt i alt har vi i omegnen af kr. 500.000,- og et gældfrit hus. Men der er jo løbende omkostninger selvom huset ikke bliver brugt så meget – og især vinteren koster, så vi har valgt allerede nu at udvide vor udlejning.
Stuen (vinduerne ud mod borde/bænke-sæt) og en del af 1. sal er fortsat udlejet til tidligere lejere. De 2 garager er nu også udlejet.
Specialkamera.dk (Netekspert.dk) har netop nu lejet det tidligere kontor og grønt/frugt afdelingen midlertidig. Her oprettes der Escape Room Varde. Dette kommer ikke til at stå i vejen for evt. anden anvendelse senere, da det foreløbig er midlertidig for at prøve det af og forhåbentlig få skabt lidt liv. Det giver os også lidt arbejdsro til at finde den helt rette anvendelse af lokalerne – evt. søgning af fonde til renovering, indretning mm.

Læs resten

Ny legeplads i Tinghøj

Der blev i dag afholdt arbejdsdag på Tinghøj Legeplads. Rigtig mange frivillige var mødt op for at give en hjælpende hånd til at færdiggøre renoveringen af legepladsen, som blev startet da Blåbjerg Leg tidligere på måneden opsatte nye legeredskaber i stedet for de gamle, som efterhånden var godt nedslidte.

Der skal lyde en stor tak til alle som har doneret penge til projektet, herunder blandt andet SE vækstpulje, men også de lokale borgere, som har støttet projektet både økonomisk men også med hjælpende hænder ikke mindst.

Flere billeder kan ses i galleriet.

 

Skal Mejls-Orten-Tinghøj have eget fitnesscenter?

Dette er en info fra idegruppen, der blev nedsat i forbindelse med lukning af Lokal Brugsen Tinghøj.

Vi er en gruppe, der arbejder med, hvordan vi bedst kan gøre brug af de lokaler, hvor vores Lokalbrugs har haft til huse.

Vi vil gerne sikre, at huset som har en fantastisk central beliggenhed midt i Tinghøj og dermed midt i vort lokalområde, vedbliver at være et sted, som bruges aktivt og som kan være samlingspunkt for borgere i området.

Vi arbejder med en ide om at udnytte noget af det tidligere butikslokale til et fitness- og træningsrum.

Læs resten