Kategoriarkiv: Nyheder

Nyt fra Kunstforeningen Tinghøj

Sommeren venter lige rundt om hjørnet og det samme gør denne sommers kunstværker på ”Plænen”.  Som bekendt arbejder vi i Kunstforeningen Tinghøj

  • på at opsætte kunst på ”Plænen”,
  • med såvel skiftende udstillinger som med muligheden for at anskaffe kunstværker til permanent opstilling.
  • med muligheden for at præsentere kunst andre steder end på ”Plænen” – f.eks. i Tinghøj Forsamlingshus.

Læs resten

Cykelstier i Mejls-Orten-Tinghøj

Så langt så kort eller så kort så langt fristes man til at sige om cykelstien, som nu  bygges langs Ringkøbingvej på den østre side fra rundkørslen Nørremarksvej og Campus Alle til vejkrydset Ringkøbingvej og Stilbjergvej. En lang proces er foreløbig afsluttet med dette cykelsti projekt.

Lørdag den 18. april 2009 blev cykelstien langs Lerpøtvej fra Tinghøj til Varde indviet under stor opmærksomhed med fest og farver. Alle i Tinghøj og lokalområdet var lykkelige efter afslutningen på en næsten 25 års kamp med de kommunale myndigheder for at få etableret en cykelsti.

At det endelig lykkedes, skyldtes for en stor del, at de berørte lodsejere frivillig lagde jord til cykelstien, og sådan er det også for projektet cykelsti Ringkøbingvej. Forskellen her er, at der er langt flere lodsejere, der har indvilget i at afgive frivillig jord, og endda mere end vi har brug for til projektet, da borgernes ønske var, at cykelstien skulle slutte ved Østre Omfartsvej.

Den sidste indfaldsvej til Varde, hvor der ikke er cykelsti, Ringkøbingvej, bliver således delvis en trafiksikkervej for den bløde trafik. Det manglende stykke cykelsti til Østre Omfartsvej fra vejkrydset Stilbjergvej og Ringkøbingvej må vi arbejde videre på at få etableret.

Læs resten

HJÆLP!

mot gu logo

Igen er det blevet et problem at få posterne i MOT G&Us bestyrelse besat.

Ved generalforsamlingen i november, blev vedtægterne ændret til, at der kun er behov for 5 medlemmer af bestyrelsen. At besætte disse 5 poster i bestyrelsen er svært nok.

Nu har et medlem af bestyrelsen trukket sig, og suppleanterne er ikke interesserede i at overtage posten, da de i forvejen er involverede på andre poster i lokalområdet. Det betyder, at pt. køres MOT G&U af en bestyrelse på 4, som ikke kan eller vil “løbe hurtigere” end vi allerede gør.

Læs resten