Kategoriarkiv: MOT Borgerforening

Legepladsen i Tinghøj bliver renoveret

Der skal lyde en stor ros fra Borgerforeningen til alle MOT borgere for at bidrage med 15500 kr. til projektet. Det er flot! Med de indsamlede penge og sammen med anden finansiering, fra blandt andet fonde, har vi nu mulighed for at renovere den efterhånden nedslidte legeplads med nye legeredskaber som vist ovenfor.

Arbejdet forventes at starte efter sommerferien. Der bliver brug for en hjælpende hånd i forbindelse med at nedtage de gamle redskaber, så vi håber, at så mange som muligt vil støtte op om det. Der vil blive meldt yderligere ud når det nærmer sig.

Status på sagen om Busrute 487

Der er som bekendt lagt op til, fra Varde Kommunes side, at Busrute 487, Varde – Kærup – Janderup – Orten – Tinghøj – Varde, ikke skal køre efter juni 2018. Det er vi i MOT-området bestemt ikke begejstrede for. MOT Borgerforening og det lokale udviklingsråd har henvendt sig til kommunen og forhørt sig hvad de har tænkt sig.

Følgende skrivelse er sendt til kommunen, i et håb om at beslutningen gentænkes og laves om: http://mot-info.dk/wp-content/uploads/BrevTilVardeKommune19052018.pdf

 

Vi har nu fået følgende svar fra kommunen:

På vegne af Byrådet sender jeg hermed svar på jeres henvendelse vedr. omlægningen af rute 487.

Vi har modtaget jeres henvendelse vedr. omlægningen af rute 487.

Vi er klar over, at det vil betyde væsentlige ændringer for børnene i og omkring Orten og Tinghøj, at vi ser os nødsaget til at omlægge rute 487 på baggrund af den vedtagne skolestruktur.

Rute 487 er en ren skolerute og etableret for at sikre transport af kørselsberettigede børn til og fra skole. I forbindelse med den vedtagne skolestruktur har det vist sig, at der er et behov for at ruten omlægges, og har derfor besluttet, at erstatte den store rutebil med mindre køretøjer i jeres område. Mindre køretøjer kan mere effektivt og billigere løse opgaven med at transportere de kørselsberettigede børn fra Orten og Tinghøj.

Rute 487 har haft ganske få daglige afgange som er afpasset helt og holdent efter Brorsonskolens ringetider. Det er derfor ikke den optimale løsning for børn og unge i Orten og Tinghøj når det kommer til at kunne benytte kultur- og fritidstilbud i Varde by og derfor er forvaltningen i gang med at undersøge mulighederne for alternative muligheder i forhold til løsning af den opgave.

Beboere som oplever, at trafik, oversigtsforhold og hastigheder på en bestemt strækning giver anledning til utryghed har mulighed for at kontakte vejmyndigheden således der kan vurderes på om strækningen skal erklæres trafikfarlig. Vurderingen laves i samarbejde mellem Politi og vejmyndighed. Hvis en strækning vurderes at være trafikfarlig vil det betyde, at børnene der bor på strækningen vil blive berettiget til kørsel uanset afstand til skolen. Jeg vil anbefale, at I kontakter vejmyndigheden hvis I vurderer, at der er strækninger i området som er særlig farlige at færdes på. I forhold til vejforholdene i vintermånederne har forvaltningen bedt om at vejene omkring Orten bliver opprioriteret i forhold til vintertjeneste, da der fremadrettet skal ske betjening med taxa i området.

Forvaltningen arbejder på at kunne tilbyde alternative transportmuligheder for børn og unge i området. I den mellemliggende tid vil vi anbefale at I gør brug af kommunens tilbud om flex-tur, find yderligere information om flex her: https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur

Med venlig hilsen

Økonomi og Borgerservice
www.vardekommune.dk

 

Til politikerne i Varde Kommune bliver vi nødt til at sige:

Hvis I beslutter at fjerne rute 487, udhuler I Ortens og Tinghøjs mulighed for fortsat at være oplandsbyer i vækst og trivsel. Det er ikke de sparede penge værd, som I får ud af at nedlægge rute 487.

Vi vil stærkt opfordre til, at I fastholder en rute, der går ind over Orten og Tinghøj, så Orten og Tinghøj fortsat har en stærk forbindelse ind til Varde, og så Varde investerer i sine små lokalsamfund i stedet for at fjerne forudsætninger for vækst og trivsel.

Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl, er i øvrigt fortaler for, at alle dele af kommunen hjælpes til udvikling. Det mener vi stemmer meget dårligt overens med den beslutning I er ved at træffe i forhold til rute 487.

 

Busrute 487 Varde – Kærup – Janderup – Orten – Tinghøj – Varde, ikke vil køre efter juni 2018.

 

Det bør vi i MOT området gøre indsigelse imod. MOT Borgerforening har henvendt sig til kommunen og forhørt sig hvad de har tænkt sig. Vi afventer pt. svar fra dem. Jo flere der henvender sig til kommunen og stiller spørgsmål, jo bedre.

Kom til borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus d. 21. februar kl. 19-20

med følgende 2 punkter:

Walther Bech Sørensen, Billum, formand for Udviklingsrådet Varde Opland fortæller bl.a. om:
Udviklingsrådet – hvad er det?
Og gør udviklingsrådet en forskel?

Tinghøj Legeplads – hvor langt er vi
Skal vi starte nu eller vente til vi har fuld finansiering?
Og hvis vi starter nu, hvad vil vi så undvære?
Herefter kaffepause med kage.

Kl. 20.00: MOT Borgerforenings generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling i MOT Borgerforening 2018

 

 

Borgermøde afholdt i Tinghøj Forsamlingshus

Onsdag aften blev der afholdt borgermøde i Tinghøj Forsamlingshus. På dagsordenen var 1) Orten Stadions fremtid ved MOT-GU, 2) modernisering af Tinghøj Legeplads samt 3) MOT Borgerforenings generalforsamling.

Der var indtil flere forslag på banen i forhold til Orten Stadions fremtid. Blandt andet fitness fodbold, hundeskov, bueskydning mm.

Tinghøj Legeplads blev også diskutteret i forhold til hvordan den kan moderniseres og en række forslag blev lagt på bordet.