Foreninger

Familie og Fritid
LokalBrugsen Tinghøj
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave
MOT Gymnastik og Ungdomsforening
MOT Junior og Ungdomsklub
MOT Multi
Tinghøj Forsamlingshus
MOT Borgerforening
Tinghøj Kunstforening