Forfatterarkiv: Søren Spangsberg Jørgensen

Nyhedsbrev fra Friskolens bestyrelse

Friskolen afholdte den 9. september 25 års jubilæum. Nuværende og tidligere elever, forældre, bedsteforældre, ansatte og andre med relation til Friskolen deltog i jubilæet.
Dagen blev indledt med sang og taler på sportspladsen. Lærere og elever fremviste et skuespil om Friskolens historie, som de havde arbejdet med i emneugen op til jubilæet. Fællesdelen blev afrundet med en flot opvisning af elever, hvor de sendte mange balloner til vejrs.
Efterfølgende var der kagebord i Foyeren, værksteder på Friskolen og i Børnehaven, rundvisning, fællessang mm.

Læs resten

Skal LokalBrugsen i Tinghøj overleve??

Vi har stadig brug for din og naboens hjælp for at kunne bevare en brugs her i lokalområdet.

Pr. 15.10.17 er vi kr. 493.138 kr bagud i omsætning i forhold til budget – og budgettet ender faktisk også ud med et lille minus!
Der kan ikke gøres mere ved diverse omkostninger og personaleudgifter – så vi mangler slet og ret omsætning.

Der er udleveret flere flyers i Varde by vedr. vareudlevering. Der køres ekstra indsats på facebook. Nye varer prøves af i butikken – det har hjulpet ja – men ikke nok.

Nu har vi for første gang været nødsaget til at sælge værdipapirer for at kunne betale regningerne. Så det er jo kun en stakket frist.

Vi mangler virkelig hjælp – hvad vil I med Brugsen?
Hvad kan vi mere gøre for, at I handler det meste lokalt og ikke kun den mælk der glemmes i Fakta?
I er meget velkomne til at kontakte os – eller hvis I hellere vil være anonyme, så læg en seddel i RIS/ROS kassen i vindfanget i Brugsen.

Håber at vi hører fra jer.

Husk vi er ejet af medlemmerne selv – og ikke en anonym kapitalfond. Vi er til for kundernes skyld og ikke for at skabe profit!!

Uddeler Anita Newton,
tlf. 75261029 – 03627@coop.dk

Nyt om Tinghøj Legeplads

Der arbejdes på at få nye legeredskaber til legepladsen.

Der er indhentet tilbud på klatrenet, trædestolper, balancebom, mål, basketballkurve, vippedyr, klatrepyramide, fugleredegynge og alm. gynger.

Da det koster mange penge, vil vi prøve at søge midler ved nogle fonde.

Der må ikke være påbegyndt at renovere legepladsen, når der søges midler ved fonde.

Hvis der er nogen, der har nogle gode idéer, så hører vi gerne fra jer.

Det vil være mest hensigtsmæssigt, at der kan sættes flere ting op ad gangen, da det hver gang koster kr. 2.500 bare i byggetilladelse.

Når vi går i gang vil der være hårdt brug for frivilligt arbejde – både med at fjerne det gamle og sætte det nye op.

MOT BORGERFORENING