Status på sagen om Busrute 487

Der er som bekendt lagt op til, fra Varde Kommunes side, at Busrute 487, Varde – Kærup – Janderup – Orten – Tinghøj – Varde, ikke skal køre efter juni 2018. Det er vi i MOT-området bestemt ikke begejstrede for. MOT Borgerforening og det lokale udviklingsråd har henvendt sig til kommunen og forhørt sig hvad de har tænkt sig.

Følgende skrivelse er sendt til kommunen, i et håb om at beslutningen gentænkes og laves om: http://mot-info.dk/wp-content/uploads/BrevTilVardeKommune19052018.pdf

 

Vi har nu fået følgende svar fra kommunen:

På vegne af Byrådet sender jeg hermed svar på jeres henvendelse vedr. omlægningen af rute 487.

Vi har modtaget jeres henvendelse vedr. omlægningen af rute 487.

Vi er klar over, at det vil betyde væsentlige ændringer for børnene i og omkring Orten og Tinghøj, at vi ser os nødsaget til at omlægge rute 487 på baggrund af den vedtagne skolestruktur.

Rute 487 er en ren skolerute og etableret for at sikre transport af kørselsberettigede børn til og fra skole. I forbindelse med den vedtagne skolestruktur har det vist sig, at der er et behov for at ruten omlægges, og har derfor besluttet, at erstatte den store rutebil med mindre køretøjer i jeres område. Mindre køretøjer kan mere effektivt og billigere løse opgaven med at transportere de kørselsberettigede børn fra Orten og Tinghøj.

Rute 487 har haft ganske få daglige afgange som er afpasset helt og holdent efter Brorsonskolens ringetider. Det er derfor ikke den optimale løsning for børn og unge i Orten og Tinghøj når det kommer til at kunne benytte kultur- og fritidstilbud i Varde by og derfor er forvaltningen i gang med at undersøge mulighederne for alternative muligheder i forhold til løsning af den opgave.

Beboere som oplever, at trafik, oversigtsforhold og hastigheder på en bestemt strækning giver anledning til utryghed har mulighed for at kontakte vejmyndigheden således der kan vurderes på om strækningen skal erklæres trafikfarlig. Vurderingen laves i samarbejde mellem Politi og vejmyndighed. Hvis en strækning vurderes at være trafikfarlig vil det betyde, at børnene der bor på strækningen vil blive berettiget til kørsel uanset afstand til skolen. Jeg vil anbefale, at I kontakter vejmyndigheden hvis I vurderer, at der er strækninger i området som er særlig farlige at færdes på. I forhold til vejforholdene i vintermånederne har forvaltningen bedt om at vejene omkring Orten bliver opprioriteret i forhold til vintertjeneste, da der fremadrettet skal ske betjening med taxa i området.

Forvaltningen arbejder på at kunne tilbyde alternative transportmuligheder for børn og unge i området. I den mellemliggende tid vil vi anbefale at I gør brug af kommunens tilbud om flex-tur, find yderligere information om flex her: https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur

Med venlig hilsen

Økonomi og Borgerservice
www.vardekommune.dk

 

Til politikerne i Varde Kommune bliver vi nødt til at sige:

Hvis I beslutter at fjerne rute 487, udhuler I Ortens og Tinghøjs mulighed for fortsat at være oplandsbyer i vækst og trivsel. Det er ikke de sparede penge værd, som I får ud af at nedlægge rute 487.

Vi vil stærkt opfordre til, at I fastholder en rute, der går ind over Orten og Tinghøj, så Orten og Tinghøj fortsat har en stærk forbindelse ind til Varde, og så Varde investerer i sine små lokalsamfund i stedet for at fjerne forudsætninger for vækst og trivsel.

Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl, er i øvrigt fortaler for, at alle dele af kommunen hjælpes til udvikling. Det mener vi stemmer meget dårligt overens med den beslutning I er ved at træffe i forhold til rute 487.

 

Busrute 487 Varde – Kærup – Janderup – Orten – Tinghøj – Varde, ikke vil køre efter juni 2018.

 

Det bør vi i MOT området gøre indsigelse imod. MOT Borgerforening har henvendt sig til kommunen og forhørt sig hvad de har tænkt sig. Vi afventer pt. svar fra dem. Jo flere der henvender sig til kommunen og stiller spørgsmål, jo bedre.

Information vedrørende oprettelse af vuggestue

Det er en glædelig nyhed, at Varde Kommune har godkendt Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave til at etablere og drive privat daginstitution for 0-3 årige børn iht. Dagtilbudslovens §19 stk. 5.
Vuggestuen bliver en integreret del af naturbørnehaven med deraf fælles forældrebestyrelse for børnehaven og vuggestuen.
Helle Skov bliver afdelingsleder for 0-6 års inst. Naturbørnehaven og vuggestuen.

Vuggestuen vil have fokus på udeliv og inddrage naturoplevelser og udeaktiviteter i et passende omfang i forhold til det enkelte barns alder og udviklingstrin.
Vuggestuen får 10 fuldtids pladser.
Forældrebetaling: 3800 kr/mdr. x 11 måneder årligt
Åbningstid mandag til fredag: kl 6.15- 17 – dog lukkes der kl. 16 fredag.
Vuggestuen vil blive placeret i et separat hus (Nr. 47) med egne udendørsarealer og faciliteter.
Der skal ansættes 2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 1 pædagogmedhjælper. En ung-arbejder som praktisk medhjælp (praktiseres allerede i SFO og børnehave).

Læs resten

HUSK: Billetsalg til Årets Sportsfest – Festlig fredag for Voksne

Så kan billetterne til telt festen fredag d. 11. maj i sportsugen købes.

Billetterne kan selvfølgelig købes i Tinghøj Lokalbrugs, samt ved henvendelse til sportsfestudvalget.

Prisen er 275 kr. og der kan betales med mobilpay og kontant.

Ønskes det at sidde sammen i en gruppe ( naboer, venner, kollegaer osv.)

oplyses det ved køb af billetterne.

Sidste frist for køb af billetter er søndag d. 6. maj.

Se meget mere information om Sportsfesten her.

 

Sportsfestudvalget :

Jan Andersen                              20327482                  Tinghøj

Brian Petersen                            27108825                  Tinghøj

Vibeke Volf Petersen                 20354308                  Mejls

Lise Runge                                   42390818                  Mejls

Ivan Kristiansen                          22589007                  Mejls

Trine Bennetsen                         26180071                  Orten

 

Venlig hilsen

Sportsfestudvalget.